از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

فرم عضویت کاربران
نام
Please let us know your name.
نام خانوادگی
ایمیل (*)
Please let us know your email address.
تلفن
ورودی نامعتبر
جنسیت
ورودی نامعتبر
توضیحات
Please let us know your message.