از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

نمایش # 
معرفی کتابخانه قطب
تاریخچه قطب