از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

برگزاری سلسله نشست‌های تداوم فرهنگی در شهریور‌ماه هزار و چهارصد


سلسله نشست‌های مجازی تداوم فرهنگی با نام «نمادشناسی اندیشه‌های ایران باستان و بازتاب آن در عرفان اشراقی» به همت مؤسسۀ فرهنگی-هنری خردسرای فردوسی در شهریور هزار چهارصد برگزار می‌شود.

این سلسله جلسات که به منظور بازنمایی پیوندهای فرهنگ کهن ایرانی با فرهنگ معاصر برپاست در قالب جلسات یک ساعته و با حضور خانم فاطمه جهان‌پور استاد مهمان گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، آقای مهندس لباف خانیکی باستان‌شناس، پژوهشگر و مدیر اسبق سازمان میراث فرهنگی خراسان و دکتر علیرضا قیامتی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد و عضو هیئت مدیرۀ موسسۀ خردسرای فردوسی که به ترتیب در روزهای یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفتۀ شهریور در برنامه زندۀ اینستاگرامی و از صفحۀ خردسرای فردوسی به سخنرانی می‌پردازند.

موضوع سخنرانی و گفت‌و‌گوی خانم جهان‌پور «اندرزنامه و سیری در اندرزنامه‌های ایرانی»، مهندس لباف «نمادهای ایران باستان (خداباوری در ایران باستان)» و دکتر قیامتی «نمادهای عرفانی» است.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور