از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

سخن‌های دانندگان به کوشش حامد مهراد منتشر شد

 

به آموختن چون فروتن شوی

ســـخن‌های دانندگان بشنوی

سخن‌های دانندگان مجموعه‌ای از نظرات شاهنامه‌پژوهان بزرگ است که به خواستۀ دکتر محمدجعفر یاحقی و کوشش و پیگیری حامد مهراد گردآوری و تدوین شده است که هدف آن بررسی نظرات بزرگان شاهنامه‌پژوه و آسیب‌شناسی مسائل امروزی که گریبان‌گیر پژوهش‌ها شده و همچنین کنار هم چیدن نظرات دانندگان ادب حماسی برای رسیدن به نتایج حاصل از آن‌هاست.


حامد مهراد پرسش‌های کلیدی و مشترک را برای بیش از سی تن از شاهنامه‌پژوهان مطرح کرده و سپس پاسخ‌های آن‌ها را کنار هم قرار داده‌ است که برای خواننده و به‌ویژه دانشجویان ادبیات حماسی گنجینه‌ای آموزنده و معتبر محسوب می‌شود. این کتاب در دو بخش فراهم آمده که در بخش نخست پرسش‌های مشترک برای شاهنامه‌پژوهان مطرح شده و در بخش دوم پرسش‌هایی اختصاصی بنابر تخصص هر پژوهشگر مطرح می‌شود. شاهنامه‌پژوهانی که نظرات آن‌ها در این مجموعه گردآوری شده، بدین شرح است: جویا جهانبخش، ابوالفضل خطیبی، ابوالقاسم قوام، اکبر نحوی، اولریش مارزلف، محمود حسن‌آبادی، آنا کراسنوولسکا، جلال خالقی‌مطلق، چنگیز مولایی، حسن ذوالفقاری، حمید طبسی، حمیدرضا اردستانی رستمی، زاگرس زند، سجاد آیدنلو، عبدالغفور آرزو، علی رواقی، علی کرامتی‌مقدم، علیرضا قیامتی، فرزاد قائمی، محمد بهنام‌فر، محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشدمحصل، محمود امیدسالار، محمود جعفری دهقی، محمد رضایی دشت‌ارژنه، محمود مدبری، میرجلال‌الدین کزازی، نعمت ییلدیریم، مهری بهفر، وحید رویانی، جواد محقق نیشابوری، هلن گیوناشویلی.

از این کتاب در همایش روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی در اردیبهشت 1400 رونمایی شد، این مجموعه را نشر نگاه معاصر در جلد شومیز و 452 صفحه منتشر کرد.

گزارش: نیره حسین‌زاده