از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

همی بوی مهر آمد از روی او: دریغ یاد دکتر سید علی کرامتی مقدم

به مناسبت هفتمین شب درگذشت زنده‌یاد دکتر سیدعلی کرامتی‌مقدم مراسم یادبود مجازی به همت مؤسسۀ فرهنگی-هنری خردسرای فردوسی با همکاری انجمن علمی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی و پژوهش‌سرای فرهنگ هنر و ادب پارسی ثابت فردوسی در تاریخ 18 مردادماه 1400، ساعت 21 برگزار شد.

این برنامه به میزبانی حامد مهراد، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، استادان و همکاران شادروان دکتر کرامتی‌مقدم همراه بود.


دکتر قاسمعلی خدابنده، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در آغاز سخنان خود، درگذشت دکتر کرامتی‌مقدم را به ادب‌دوستان خراسان، همکاران و خانوادۀ وی تسلیت گفت و افزود «آروزی علو درجات و غفران واسعۀ الهی را برای آن انسان پاک‌سرشت، صادق و پرتلاش دارم». دکتر خدابنده در ادامۀ سخنرانی به وجوه شخصیتی دکتر کرامتی‌مقدم اشاره کرد و گفت «آقای دکتر کرامتی‌مقدم نمونۀ یک معلم تمام ساحتی و بااخلاق بود، معلمی عاشق، علاقه‌مند و باانگیزه، بسیار پرتلاش و خستگی‌ناپذیر، اهل کار تیمی و گروهی بود و از تجربۀ باتجربه‌ها استفاده می‌کرد. به‌‌ویژه در حوزۀ ادبیات از انرژی و انگیزۀ جوانان بهره می‌برد تا کارهای ادبی و هنری را به ثمر برساند».

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سخنانی به فعالیت‌های علمی، فرعنگی و ادبی زنده‌یاد دکتر کرامتی‌مقدم اشاره داشت و یادآور شد که وی ارتباط بین آموزش و پرورش و دانشگاه را برقرار و پایدار کرد. در پایان نیز برای بازماندگان آرزوی صبر کرد.

دکتر محمدجعفر یاحقی که خود میزبان اصلی این برنامه و نیز از سخنرانان مراسم بود اما به دلیل مشکل در برقراری ارتباط متأسفانه نتوانست به عنوان سخنران و دریغ‌گوی دکتر کرامتی مقدم حضور داشته باشد.


سخنران بعدی مراسم دکتر علی‌اکبر کمالی نهاد، عضو گروه مؤلفین کتاب‌های درسی و عضو پیوستۀ انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی و رئیس اتحادیۀ انجمن‌های علمی-آموزشی معلمان ادبیات کشور بود که در آغاز سخنان خود درگذشت ناگهانی دکتر کرامتی‌مقدم را تسلیت گفت و افزود «جامعۀ ادبی خراسان فردی را از دست داد که اکنون در هر استانی نام ایشان را بیاوریم از وی خاطره دارند و یاد او در خاطرات مانده است». دکتر کمالی نهاد در ادامۀ سخنان خود گفت انجمنی که سال‌ها دیرتر از بقیۀ استان‌ها تشکیل شد اما با تلاش‌های زنده‌یاد دکتر کرامتی‌مقدم پویاترین انجمن بود. وی از آخرین صحبت خود با زنده‌یاد گفت و از تلاش‌ها و زحمات ایشان یاد کرد.


در ادامه دکتر جواد محقق نیشابوری، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و عضو هیئت مدیرۀ خردسرای فردوسی و از همکاران نزدیک دکتر کرامتی‌مقدم در گذشت ایشان را تسلیت گفت و در سخنان خود به وجوه شخصیتی و تلاش‌های ارزندۀ علمی زنده‌یاد دکتر کرامتی‌مقدم اشاره کرد.

سخنران دعوت شدۀ بعدی به مراسم، دکتر علیرضا قیامتی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و عضو هیئت مدیرۀ مؤسسۀ خردسرای فردوسی و از یاران و همکاران نزدیک شادروان دکتر کرامتی بود که بعد از عرض تسلیت به ذکر خاطراتی از شادروان دکتر کرامتی‌مقدم پرداخت و از وجوه علمی و شخصیتی ایشان یاد کرد.


مهمان دیگر دکتر جواد میزبان، عضو فعال انجمن علمی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی دریغ‌گوی دکتر کرامتی‌مقدم بود که از آخرین تماس خود با وی و از دغدغۀ کار داشتن ایشان با وجود بستری بودن در بیمارستان گفت و پیشنهاد داد که سالنی یا فضایی در یکی از مکان‌های علمی به نام ایشان نام‌گذاری شود تا یاد وی به یادگار بماند و از زحمات دکتر محمدجعفر یاحقی و خردسرای فردوسی تشکر کرد. همچنین دکتر فریبا عطاشیبانی از یاران نزدیک دکتر کرامتی مقدم در سخنانی در بزرگداشت یاد و نام زنده‌یاد دکتر کرامتی‌مقدم سخن گفت و به عناوین کتاب‌های ایشان اشاره کرد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور