از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

نوزدهمین نشست شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی


نوزدهمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی مؤسسۀ خردسرای فردوسی شامگاه 12 تیرماه 1400 برگزار شد. دکتر طبسی از بیت 3083 شروع به خوانش ابیات کرد و همانند جلسات پیشین به معنای لغات و مضمون ابیات توجه داشت. وی در میان سخنان خود به کتاب «مردم و قهرمانان شاهنامه» انجوی شیرازی اشاره کرد که در آن 28 روایت در ارتباط با ناپدید شدن کیخسرو آمده است و در ادامه دربارۀ افسانه‌های ناپدید شدن کیخسرو در مناطق مختلف توضیح داد. دکتر طبسی بخش «گفتار اندر عهد بستن لهراسب با ایرانیان» را نیز قرائت کرد و به پرسش‌های مخاطبان پاسخ داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور