از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

ضحاک ساختارشکن


هفدهمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی در ساعت ۲۱:۰۰ دوشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنران این نشست‌ها دکتر فرزاد قائمی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، شاهنامه‌پژوه و اسطوره‌شناس و دبیر نشست محمد بیانی، دانشجوی دکتری ادبیات حماسی است.

در این نشست دکتر فرزاد قائمی خوانش داستان «ضحاک» را ادامه داد و در خلال قرائت، به شرح و تحلیل بیت‌ها نیز پرداخت. او با واکاوی در کاراکترهای «ارنواز» و «شهرنواز» توضیحات مبسوطی دربارۀ دگردیسی این شخصیت‌ها ارائه داد و هم‌چنین در میان بحث‌های مختلفی که مطرح کرد، به ارائۀ تصویر جامع و عمیقی از جامعه و نظام طبقاتی در شاهنامه نیز پرداخت.

گزارش: زینب قدسی‌فر