از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

هجدمین نشست شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی


هجدهمین نشست شاهنامه‌خوانی مؤسسۀ خردسرای فردوسی شامگاه 5 تیرماه 1400 برگزار شد. دکتر حمید طبسی توضیحاتی از نشست پیشین را ارائه داد و از بیت 3051 از داستان «جنگ بزرگ کیخسرو» را قرائت کرد و در میانۀ سخنان خود دربارۀ مضامین ابیات به مقاله‌ای با عنوان «رای و رأی» نوشتۀ دکتر قائم‌مقامی و دکتر خطیبی اشاره کرد و ادامه داد که در این مقاله ذکر شده است که در شاهنامه باید همواره این کلمه را «رای» بخوانیم.

دکتر طبسی همچنین به خوانش بخش «گفتار اندر مردن طوس و فریبرز و گیو و بیژن و گستهم در برف» پرداخت و به پرسش‌های مخاطبان نیز پاسخ داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور