از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

بازگشایی کتابخانۀ قطب علمی فردوسی و شاهنامه

به لطف و پیگیری استاد یاحقی، کتابخانهٔ قطب علمی فردوسی و شاهنامه در تابستان در ساعت اداری آمادهٔ خدمت‌رسانی به دانشجویان عزیز دانشگاه فردوسی خواهد بود. امکان امانت کتاب نیز برای مدت‌زمانی محدود فراهم شده است. شایان ذکر است سالن کتابخانه برای استفادۀ دانشجویان، باز خواهد بود.