از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

مقالات پذیرفته‌شده برای چاپ در مجموعه‌مقالات همایش ملی شاهنامه و زبان فارسی

- ادبیات حماسی و کودکان (جلوه‌های کودکی در شاهنامه)، زهرا حسینی

- از شاهنامه تا گرشاسب‌نامه (تأثر اسدي طوسي از فردوسي) دكتر علی اصغر فیروزنیا

- از گشتاسب‌نامه تا شاهنامه (تأثر فردوسي از دقیقی طوسي) دكتر علی اصغر فیروزنیا

- افعال واداری یا سببی در متون آغازین نثر فارسی، مرضیه فروغی ابری

- القای مفاهیم حماسی در شاهنامه با استفاده از عناصر چهارگانه به‌عنوان یکی از ویژگی‌های سبکی فردوسی، ژاله افشار

- انواع رفتار در شاهنامه بر مبنای تئوری انتخاب گلاسر و میل، رضا اشرف‌زاده و دکترآناهیتا امینی

- بازتاب دین در ارزش‌های اخلاقی و تربیتی شاهنامۀ فردوسی، الیاس نوعی دربان

- بازسازی هویت ایرانی و احياء زبان با تکیه بر اندیشه‌های فردوسی در شاهنامه، رامش قلی‌زاده

- بازنمایی مسائل سیاسی و اجتماعی در داستان رستم و اسفندیار براساس نظریة استوارت هال، فوزیه پارسا

- بررسی تصویر جنگاوری خورشید در شاهنامه و تحلیل زمینههای فرهنگی آن، دکتر نسرین علی اکبری

- بررسی تطبیقی اسطورۀ یونانی ادیپ و شخصیت زال و فریدون در شاهنامه، صبا جوهریان

- بررسی تطبیقی اسطورۀ سیاوش و سودابه ایرانی با هیپولیت و فدر یونانی، سيما بيگ‌نژاد

- بررسی تقابل در داستانهای خسرو انوشیروان و اردشیر بابکان از بخش تاریخی شاهنامه برمبنای رویکرد تقابل لویی استروس، انسیه خاجه‌زاده

- بررسی داستان فریدون و ضحاک از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، سمیرا افضلی شهری

- بررسی دین و دولت در شاهنامه خصوصاً عهد اسفندیار، محمدمهدی سینی چی

- بررسی شخصیت اساطیری رستم در شاهنامۀ فردوسی با گرشاسپ درمتون اوستایی، حمزه پویا

- بررسی صورخیال در داستان زال و رودابه با تکیه بر عنصر تشبیه، نگار سادات معصوم‌زاده و زهراسادات بابائی

- بررسی عملکرد چینیان در روابط با ایرانیان براساس شاهنامه، معصومه ناظر آستانه

- بررسی عوامل مؤثر در ایجاد لحن حماسی شاهنامه، دکتر وحید مبارک و محمدی عالیبری

- بررسی کُهن‌الگوی آنیما در خان چهارم از هَفت خان رستم، مهربانو حصاری

- بررسی و تحلیل تطبیقی وطندوستی در نگاه فردوسی و اخوان ثالث، سارا نوعی

- برشماری شیوه‌های انتقال تصویری مفاهیم در شاهنامۀ فردوسی، (برمبنای حضور هند و هندیان) نیلوفرسادات عبدالهی

- تأثیرپذیری سمک عیار از شاهنامه، سیده آمنه حسینی جهانگیر، دکتر رضا اشرف‌زاده، دکتر بدیع‌زاده

- تبیین ماهیت عروسک رستم براساس نظریۀ فریزر، فاطمه سوقندی

- تجزیه و تحلیل داستان رستم و سهراب از دیدگاه روایت‌شناسی و نظریۀ گرمس، سمانه سنگچولی

- تجلیِ آیین میتراپرستی در شاهنامه، جواد مهربان قزل حصار، نرگس جهانگیری

- تحلیل آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی در بخش اساطیری شاهنامۀ فردوسی، ندا امین، محمود بشیری

- تحلیلِ جامعه‌شناختیِ برون‌همسری در اساطیر شاه‌نامه بر اساس نظریّۀ پی‌یر بوردیو، علی ضیاءالدّینی دشتخاکی، دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

- تحلیل داستان کاوه آهنگر براساس نظریۀ گفتگومندی میخاییل باختین، ملیحه السادات کاشی‌زاده

- تحلیل و بررسی تأثیر آیین مانویت بر فرهنگ ایران باستان، فروزان فقیه

- تفاوت‌ها و شباهت‌های ایزدان جنگ در اساطیر ایرانی، محمد رضازاده زوارم و انیسه صابری

- تلفیق حماسه با وجه تراژیک-اگزیستانسیال انسان معاصر در «وضعیت دشوار» در فیلم سینمایی «زمهریر» با نگاهی به حماسۀ رستم و اسفندیار، دکتر مسلم یزدانی

- توصیف سیما و سیرت زنان جنگاور در شاهنامه فردوسی، فاطمه تاکی

- جایگاه ادبیات حماسی و مضامین آن در کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی، مهران وکیلی، محمدحسین بهرامی

- جبر و اختیار در شاهنامۀ فردوسی، زهرا رسولی

- جبر واختیار (قضا و قدر) در شاهنامه، افسانه افروغی‌نیا

- چند واژۀ نادر در چاپ‌های شاهنامۀ مکان و مول، دکتر محمود مدبّری

- چهرة غنایی و اجتماعی زن در شاهنامه، الهه رحمانیان

- چیچست در شاهنامه فردوسی، مرضیه جعفری

- دگردیسی شخصیت گشتاسپ از متون اوستایی تا شاهنامه، دکتر سیدعلی کرامتی مقدم

- رویارویی پهلوانان با اژدها در شاهنامۀ فردوسی، پریسا باستان، علی حسین باستان

- رویکرد سیاسیِ حکومت ضحّاک، داود عبدی قیداری و مرضیه شعبانی

- سیمای غرور و تجلی آن در شاهنامه، الهام سادات جعفریان شهری

- شاهنامۀ فردوسی مبنایی برای تعیین شاخص‌های ارزیابی خوانایی متن‌ در آموزش زبان فارسی، صالحه غضنفری

- شاهنامه و ساختارهای داستانی سینمای حماسی جهان با نگاهی به فیلم گلادیاتور، مهدی سیم‌ریز و لیلا بحری

- شاهنامۀ جوکی: نسخهای اشرافی اما ضددربار، دکتر فاطمه ماهوان

- فروغ قرآن و نهج‌البلاغه در شاهنامۀ فردوسی، علی خوشه چرخ آرانی و رقیه سیفی‌زاده آرانی

- قصه حسین کرد و تأثیرپذیری از عناصر حماسی شاهنامه، حسینی‌، دکتر رضا اشرف‌زاده، دکتر بدیع‌زاده

- کاربردآرایه‌های ادبی و دستوری درتَمرنامه هاتفی خرگردی جامی، عبدالغفورجامی رودی و ...

- کارکرد شاهنامه در اجرای طرح خوانا، فرنگیس فرهود

- کهن‌الگوی قهرمان در داستان هفتخوان گشتاسب، آذر اکبرزاده ابراهیمی

- گزارش یک پروژۀ باستان‌شناسی در شاهنامة فردوسی، رجبعلی لباف خانیکی، معصومه‌ملوک براتی‌ باقرآباد

- مدیریّت منابع انسانی در شاهنامۀ فردوسی (سیستم جبران )، دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی و شیرین صمصامی

- منبع احتمالی یکی از بن مایه‌های داستان مزدک و مزدکیان در شاهنامه و در سیرالملوک نظام الملک، دکتر امیدسالار

- موسیقی حماسی و کهن‌نامۀ باستان، هوشنگ جاوید

- نقش روزی در ادبیات حماسی (شاهنامه و گرشاسبنامه)، محمدسعید جامی‌رودی، عبدالغفورجامی رودی

- نگاهی به کهن‌الگوی سایه در شخصیت سودابه، مجتبی عباسی هاشم‌آبادی

- نگرش پیوندگرا به جایگاه فردوسی و شاهنامه در میان اقوام افغانستان در دوران جدید، آرش بیدالله خانی و ادریس رسا

- وجوه برتری شاهنامۀ فردوسی بر گشتاسب‌نامۀ دقیقی توسی، سعید روزبهانی

 

هزينه‌هاي ثبت‌نام و دریافت گواهی چاپ یا سخنرانی در همایش ملی شاهنامه و زبان فارسی

1. سخنراني و چاپ و نمايه در isc و سيويليکا و اعطاي گواهي پذيرش در همايش (اعضاي هيئت علمي 200 هزارتومان؛ دانشجويان و معلمان عضو انجمن ادبيات 150 هزارتومان)؛

2. چاپ و نمايه در isc و سيويليکا و اعطاي گواهي پذيرش در همايش (اعضاي هيئت علمي 150 هزارتومان؛ دانشجويان و معلمان عضو انجمن ادبيات 100 هزارتومان)؛

 

هزینۀ ارسال پستی گواهی‌ها نیز مبلغ 25000 تومان است که به هزینه اضافه خواهد شد (برای متقاضیان ارسال پستی).

پژوهشگران ميتوانند هزينه‌هاي مقالات خود را به شماره حساب:

02211205678007

يا شماره کارت

6037997284271146

به نام انجمن علمي معلمان زبان و ادبيات فارسي خراسان واريز و تصوير آن را همراه با فرم تکميل‌شدۀ زير به ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا تلگرام شماره

09339108014

ارسال نمايند.