از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

نخستین کنجکاوی خرد (پژوهشی در اساطیر شامات و میانرودان) ترجمه شد

کتاب حاضر حاصل پژوهش دکتر فراس سواح دین‌پژوه و اسطوره‌شناس سوریه‌ای و استاد دانشگاه مطالعات خارجی پکن است که به تدریس تمدن عرب و تاریخ ادیان خاور نزدیک مشغول است، وی از سال 2013 تا 2016، بیست و شش عنوان کتاب در موضوعات اسطوره‌شناسی، تاریخ و تاریخ ادیان منتشر کرد.


وی در این کتاب به بررسی کلیدواژه‌هایی چون بهشت، دوزخ، آفرینش، اژدها، طوفان و مرگ در اساطیر بابلی، سومری، کنعانی و تورانی می‌پردازد و سعی در توضیح این واژگان در بین این جوامع دارد.

کتاب نخستین کنجکاوی خرد نوشتۀ دکتر فراس سواح، ترجمه و نقد و تحلیل بهار صدیقی و احمدرضا حیدریان شهری در 418 صفحه، جلد شومیز و قطع وزیری در بهار 1400 توسط انتشارات جامی چاپ و منتشر شد.

گزارش: نیره حسین‌زاده