از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

جنگنامۀ رستم و زنون منتشر شد

جنگنامۀ رستم و زنون سومین داستان از منظومۀ بلند هفت لشکر یا شاهنامۀ کردی است که زبان گورانی به رشتۀ تحریر درآمده‌ است. داستان با پادشاهی طوس آغاز می‌شود، زنون به دستور افراسیاب به ایران می‌تازد و به سبب نیروی جادویی‌اش، رستم پس از سه روز نبرد با او توان شکست دادن او را ندارد، زال و کیخسرو دست به دعا بر می‌دارند و سروش به کیخسرو مژدۀ پیروزی می‌دهد و کیخسرو با سپاهی به سمت رستم می‌رود، رستم با دیدن کیخسرو جانی تازه گرفته و با نام خدا جنگ را آغاز کرده و زنون را بر زمین می‌کوبد و سرش را از تن جدا می‌کند.


دکتر آرش اکبری مفاخر مصحح کتاب، پس از توصیف هفت لشکر گورانی و پیوند آن با طومارهای نقالی، نسخ خطی و روایت‌های مختلف از این نبرد را ذکر کرده و خلاصه‌ای از داستان را آورده و ساختار آن را بررسی کرده است، در ادامه متن گورانی کتاب را براساس یک نسخۀ خطی معتبر تصحیح، آوانویسی و ترجمه کرده و تعلیقات مفصلی نیز بر آن افزوده ‌است.

جنگنامۀ رستم و زنون به کوشش دکتر آرش اکبری مفاخر در 707 صفحه، قطع رحلی و جلد گالینور توسط انتشارات سخن و با همکاری بنیاد موقوفات محمود افشار در بهار 1400 چاپ و منتشر شد.

گزارش: نیره حسین‌زاده