از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

چهاردهمین نشست شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی

نشستی دیگر از شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی در بهار 1400 و در اولین روز از خردادماه در صفحۀ خردسرای فردوسی برگزار شد. دکتر طبسی در این جلسه از بیت 2916 تا 2958 از داستان جنگ بزرگ کیخسرو را قرائت کرد.

همچنین وی همانند جلسات گذشته، به داستان جاری در ابیات و معانی واژگان توجه داشت. عنوان بخشی که در این نشست خوانده شد، «گفتار اندر پادشاهی دادن کیخسرو لهراسپ را» بود. دکتر طبسی در پایان برنامه به پرسش‌های مخاطبان پاسخ داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور