از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

درخشش شاهنامۀ ابوسعیدی در مکتب تبریز

همزمان با بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه بزرگداشت حکیم فردوسی، دکتر فاطمه ماهوان استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی به ایراد سخنرانی پرداخت. این برنامه به همت انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبۀ خراسان، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و قطب علمی شاهنامه و فردوسی برگزار شد. دکتر ماهوان خاطرنشان کرد که این شاهنامۀ مصور متعلق به دوره ایلخانی- قرن هشتم هجری- است و دارای نگاره‌های ارزشمندی است که به شیوۀ مکتب تبریز نقاشی شده است. وی به بررسی نقش‌های گوناگون هنر کتاب‌آرایی پرداخت و تاثیر آن را علاوه بر زیباسازی اثر، عینیت بخشیدن به متن دانست.

دکتر ماهوان در ادامه به بررسی علل رونق هنر کتاب‌آرایی در این دوره، ویژگی‌های نگاره‌های مکتب تبریز، علت نام‌گذاری و شهرت این نسخه پرداخت. وی این نسخه را از شاهکارهای عصر مغول و مکتب تبریز برشمرد.

این نشست در فضای مجازی و در ساعت 12 برگزار شد.

گزارش: ملوک براتی