از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

رستم و سهراب؛ بهره‌گیری از داستان‌های شاهنامه در آفرینش آثار تجسمی

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در نشست دیگری از مجموعه نشست‌های «ادبیات و هنر» به موضوع «مجسمه‌سازی و ادبیات» پرداخت. این نشست با نظارت دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر فاطمه ماهوان با موضوع «رستم و سهراب» روز 25 اردیبهشت‌ماه 1400 به مناسبت بزرگداشت حکیم فردوسی برگزار گردید.

محمدحسین مأموریان مجسمه‌ساز و مدرس دانشگاه با بهره‌گیری از داستان رستم و سهراب دیدگاه‌های خود را طرح و توضیحات مبسوطی پیرامون آن ارائه کرد که در همان روز 25 اردیبهشت نصب و پرده‌برداری از آن صورت گرفته بود؛ که ایشان هم به لحاظ تکنیکی و از زاویۀ دید مجسمه‌سازانه نکاتی را مطرح کرد، هم از منظر موضوعی و آنچه از متن و داستان برای خلق اثر وام گرفته بود. اثر بعدی رستم و اسفندیار بود که آن هم طی سال گذشته در جلوخان آرامگاه فردوسی نصب گردیده بود. در پایان برنامه نیز پرسش و پاسخ صورت گرفت.

دبیر نشست زهرا رسولی پژوهشگر هنرهای تجسمی بود. این نشست در ساعت 6 عصر آغاز و در ساعت 8 پایان یافت.

گزارش: ملوک براتی