از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

شانزدهمین نشست شاهنامه‌خوانی هم‌زمان با شب قدر

شانزدهمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی دکتر فرزاد قائمی در ساعت ۲۱:۰۰ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.


به دلیل هم‌زمانی این جلسه با شب بیست‌و‌یکم ماه رمضان، وقت این نشست به قرائت و شرح ابیاتی از علی‌نامه و خاوران‌نامه اختصاص داده شد. دکتر قائمی در ابتدا توضیحات مختصری دربارۀ خاستگاه حماسه و حماسۀ مذهبی ارائه داد و سپس به خوانش و تحلیل ابیاتی در وصف امام علی (ع) از دو حماسۀ مذهبی، خاوران‌نامه و علی‌نامه، پرداخت.

گزارش: زینب قدسی‌فر