از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

دوازدهمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی با حضور آقای دکتر حمید طبسی

دوازدهمین نشست شاهنامه‌خوانی خردسرای فردوسی شامگاه 11 اردیبهشت 1400 برگزار شد. دکتر طبسی ادامۀ ابیات باقی مانده از جلسۀ پیشین و همچنین بخش دیگری از ابیات را قرائت کرد. وی هم‌چنین در بخشی از سخنان خود، برای ارائۀ اطلاعات بیشتر دربارۀ پیوند افراسیاب با خشکسالی، به معرفی مقاله‌ای با عنوان «آب و افراسیاب» نوشتۀ محمدنوید بازرگان پرداخت.


در ادامۀ جلسه، دکتر طبسی خوانش بخش دیگری را با عنوان «گفتار اندر خواهش کردن ایرانیان از کیخسرو» آغاز و به مضمون ابیات و معنی برخی واژگان نیز اشاره کرد. همچنین وی در پایان نشست به پرسش‌های مخاطبان پاسخ داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور