از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

یازدهمین نشست شاهنامه‌خوانی خردسرای فردوسی

یازدهمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی شامگاه شنبه، 4 اردیبهشت‌ماه 1400 از صفحۀ اینستاگرام خردسرای فردوسی پخش شد. در آغاز نشست دکتر طبسی ادامۀ ابیات از جلسۀ پیشین را قرائت کرد و همانند جلسات گذشته به معانی ابیات، واژگان و معانی کنایی عبارات توجه داشت. در این جلسه دو بخش به نام‌های «گفتار اندر پوزش خواستن زال از کیخسرو» و «گفتار اندر پند دادن کیخسرو ایرانیان را» قرائت شد.


همچنین وی در اثنای سخنان خود به این مطلب اشاره داشت که یازده تن با نام «خُرّاد» به معنای دارای فرّ پهلوانی در شاهنامه وجود دارند که ده نفر از آنان در بخش تاریخی شاهنامه به‌ویژه در قسمت ساسانیان حضور دارند و معروف‌ترین آن‌ها، خراد برزین است، اما در این ابیات، خراد از زمان پادشاهی نوذر وارد شاهنامه می‌شود. دکتر حمید طبسی در پایان جلسه به پرسش‌های مخاطبان پاسخ داد. این نشست 60 دقیقه به طول انجامید.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور