از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

کتاب جستارهایی درباب اسطوره از دکتر مسعود آلگونه جونقانی منتشر شد


اسطوره‌ها از دیرباز در زندگی فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها تأثیرگذار بوده‌اند، به همین جهت پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم انسانی از جمله؛ روانشناسی، مردم‌شناسی، فلسفه، دین‌پژوهی و... با اسطوره و مباحث مرتبط با آن سروکار داشته‌اند و به پژوهش دربارۀ نقش اسطوره در حیات فرهنگی انسان، منطق و ساختار درونی اسطوره، پیوند اسطوره با دین، ادبیات و زبان و ارتباط اسطوره با روان ناخودآگاه فردی و جمعی پرداخته‌اند.

در سال‌های اخیر در ایران نیز ترجمه و تألیف‌های ارزشمندی دربارۀ تأثیر و نقش اسطوره و ارتباط آن با دیگر علوم انسانی منتشر شده است که علاقه‌مندان اسطوره را با دغدغه‌ها و زمینه‌های فکری اسطوره‌پژوهان تا حدودی آشنا کرده‌ است. در این کتاب، نگارنده با رویکردی انتقادی به خوانش نُه جستار از پژوهشگران این حوزه پرداخته ‌است، خوانندۀ کتاب باید با چهارچوب کلی اندیشه و زمینۀ فکری این پژوهشگران و دانشمندان آشنایی داشته باشد. نویسنده تلاش کرده ‌است ضمن ارائۀ زمینه‌های نظری و خاستگاه اندیشه‌های این دانشمندان، به خوانش انتقادی آرای آن‌ها بپردازد.


کتاب جستارهایی در باب اسطوره حاصل پژوهش دکتر مسعود آلگونه جونقانی است که در 354 صفحه، قطع رقعی و جلد شومیز در بهار 1400 توسط انتشارات سخن چاپ و روانۀ بازار کتاب شد.

گزارش: نیره حسین‌زاده