از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

سعدی به روزگاران: مراسم بزرگداشت استاد سخن، سعدی شیرازی

مؤسسۀ خردسرای فردوسی شامگاه 1 اردیبهشت‌ماه 1400 نشستی مجازی را به مناسبت بزرگداشت سعدی شیرازی با حضور دکتر سیدمهدی زرقانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر جواد بشری، استاد دانشگاه تهران برگزار کرد. دبیر نشست مرسده اسلامی، دانشجوی مقطع دکتری ادبیات حماسی دانشگاه فردوسی بود.


دکتر زرقانی در آغاز سخنان خود گفت «سعدی از معدود چهره‌هایی است که تنوع ژانری در آثار خود دارد و در همۀ آن ها توانسته شاهکار خلق کند و از این جهت منحصر به فرد است». وی در ادامه سه ذهنیت عاشقانۀ پورنوگرافی، اروتیک و استتیک (جمال‌شناسی) را برای غزل سعدی برشمرد و دربارۀ هر یک از آن‌ها توضیحاتی کامل ارائه داد. همچنین در دو بخش اروتیک و استتیک اشعاری از غزلیات سعدی را قرائت کرد. در ادامۀ برنامه مرسین، فرزند مرسده اسلامی با خوانش حکایتی از گلستان سعدی سخنوری کرد. سپس دکتر بشری دربارۀ عناصر کمک‌کننده به انتشار آثار سعدی سخن گفت و مواردی را برشمرد از جمله؛ حکمرانان، دستگاه و نظام خانقاه، منشیان و ادبیان دیوان انشاء و رسائل، ادبا، پیشه‌وران صنایع، مسافران دریا و خشکی، منبریان و واعظان دینی. همچنین وی با شاهد مثال‌هایی تاریخی توضیح داد که اشعار و آثار سعدی در مناطقی مانند آناتولی، بغداد، حلب، چین، شام و... وجود داشته و مورد استقبال ساکنان آن مناطق بوده است.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور