از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

نشست مجازی انجمن ادبی استاد قهرمان: ویژۀ دهمین سال درگذشت دکتر اصغر مینو

انجمن ادبی استاد قهرمان در تاریخ سه‌شنبه 31 فروردین‌ماه 1400 با اجرای دکتر محمدرضا سرسالاری از صفحۀ اینستاگرام خردسرای فردوسی پخش شد. در ابتدا سرسالاری توضیح مختصری از زندگینامۀ شادروان دکتر مینو ارائه داد و گفت ساختمان فعلی مؤسسۀ خردسرای فردوسی در خیابان معلم که منزل شخصی زنده‌یاد دکتر مینو بوده است، ایشان سال 1389 به خردسرای فردوسی واگذار کرده است.


سپس در ادامۀ برنامه، خانم شیوا روحی‌فر از گیلان به شاهنامه‌خوانی پرداخت. همچنین آقای دکتر شاه منصور شاه میرزا از کشور تاجیکستان شعر تازه سرودۀ خود را قرائت کرد و آقای محمود ناظران‌پور دوست و همکار شادروان دکتر مینو که سال‌های بسیاری در چاپخانۀ دانشگاه فردوسی مشهد با ایشان همکاری داشتند به خصوصیات مدیریتی وی از جمله؛ مدیری عمل‌گرا، زیرک و ژرف‌اندیش اشاره کرد و اشعاری را قرائت کرد. در پایان به صورت تلفنی با آقای ناصر گلستان از کرمانشاه ارتباط برقرار شد که ایشان نیز از ارادت خود به استاد قهرمان سخن گفت و به شعرخوانی پرداخت.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور