از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

نهمین نشست شاهنامه‌خوانی خردسرای فردوسی

نهمین نشست شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی شامگاه 22 فروردین‌ماه 1400 از صفحۀ اینستاگرام خردسرای فردوسی پخش شد. دکتر حمید طبسی از بیت 2676 دفتر چهارم شاهنامه، چاپ دکتر خالقی مطلق شروع به خوانش کرد.


در این جلسه ابیات بخش «گفتار اندر پند دادن زال کیخسرو را» قرائت شد. دکتر طبسی علاوه بر معانی ابیات و لغات، به تلفظ برخی واژگان نیز توجه داشت. همچنین وی در پایان نشست، همانند جلسات پیشین به پرسش‌های مخاطبان پاسخ داد.

گزارش: سمیّه‌ کریمی‌پور