از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

کتاب «تاریخ تاریخ‌ها: حماسه‌ها، رخدادنامه‌ها، عاشقانه‌ها و جستارها از هرودوت و توسیدید تا قرن بیستم» منتشر شد

«تاریخ تاریخ‌ها» به بررسی چگونگی فهم و تفسیر ما از منابع و روایات تاریخی از 2500 سال پیش تا کنون می‌پردازد، این کتاب گزارش‌هایی از پدر تاریخ، هرودوت تا رخدادهای سدۀ میانه را بررسی کرده و به کندوکاو دربارۀ نقل حماسی گیبون از امپراطوری روم تا مجموعه‌های تلویزیونی کنونی می‌پردازد که چگونه هرکدام تصویری از روایات و وقایع تاریخی را به دست می‌دهند و چه تفسیر و برداشتی از روزگاران کهن و معاصر دارند.


این اثر حاصل پژوهش جان بارو مورخ و فرهنگ‌شناس انگلیسی است. هرودوت دربارۀ انگیزۀ نوشتن تاریخ می‌گوید: «نوشتم تا دستاوردهای آدمی با گذشت زمان از یاد نرود و کرده‌های دوران ساز و شگفت‌آور _ از آن یونانیان و خواه از آن بربرها _ بی‌نصیب از افتخار نماند؛ و بالاخص نشان بدهم که چرا قوم با یکدیگر می‌جنگیدند.» بارو دربارۀ مورخین مختلف از عصر هرودوت تا کنون و شیوۀ تاریخ‌نگاری آن‌ها را مورد پژوهش قرار داده و به بررسی چگونگی روایت تاریخ از دید آنها پرداخته است.

کتاب تاریخ تاریخ‌ها: حماسه‌ها، رخدادنامه‌ها، عاشقانه‌ها و جستارها از هرودوت و توسیدید تا قرن بیستم اثر پژوهشگر و مورخ انگلیسی جان بارو ترجمۀ حسن افشار در 457 صفحه، قطع وزیری و جلد سخت توسط نشر مرکز در زمستان 1399 چاپ و منتشر شد.

گزارش: نیره حسین‌زاده