از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

هشتمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی

 

اولین نشست مجازی شاهنامه‌خوانی خردسرای فردوسی در سال 1400، شامگاه یکشنبه 15 فروردین برگزار شد. در آغاز برنامه دکتر حمید طبسی توضیحات مختصری از جلسات پیشین در سال 1399 را ارائه داد سپس به خوانش ابیات از شمارۀ 2625 و ادامۀ داستان جنگ بزرگ کیخسرو پرداخت.


دکتر طبسی مانند جلسات پیشین به معانی ابیات و کلمات توجه داشت و در میان سخنان خود جهت آشنایی بیشتر مخاطبان در باب «بار دادن» در درگاه شاهان، مقاله‌ای با عنوان «آیین بار در ایران» از دکتر خالقی مطلق معرفی کرد. در پایان نیز به پرسش‌های مخاطبان پاسخ داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور