از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

کتاب سه جستار در شاهنامۀ فردوسی اثر دکتر مظفر احمدی دستگردی منتشر شد

این کتاب شامل سه جستار داد و خرد، داستان فرود سیاوش و میانه‌سالاری و بندگی است. یکی از مفاهیم پرکاربرد در شناخت اندیشۀ ایران باستان و شاهنامۀ فردوسی، داد است. در جستار نخست این کتاب به بررسی داد و پیوند آن با خرد و فره کیانی پرداخته شده است، داد در ایران باستان، داد در شاهنامه، داد و پادشاهی و ... از سرفصل‌های جستار نخست هستند.


جستار دوم کتاب، به بررسی عنصر قدرت در داستان فرود سیاوش پرداخته است، نگارندۀ کتاب معتقد است داستان فرود سیاوش قصۀ قدرت است و قصۀ انسان در پهنۀ گیتی به عروس هزار داماد، این داستان بازیگران ماهری می‌طلبد تا در این دهلیز مردافکن سر سلامت به در برند. از سرفصل‌های جستار دوم، داستان فرود، دیباچه، حرکت سپاه، بیابان یا کلات، رفتن بهرام نزد فرود و ... است.

جستار سوم کتاب، میانه‌سالاری و بندگی است که منشور حماسۀ ایرانیان از نگاه رستم بیان می‌شود، نگاه و جهان‌بینی او جنگ‌طلبی و مبارزه نیست و نیکی دهش نیز چنین توصیه نکرده ‌است، نگاه رستم تکثرگرایی در قدرت و پذیرش دیگری است. از سرفصل‌های جستار سوم کتاب، پادافرۀ بی‌خردی، شبیخون، فریبرز و پیران ویسه، گریختن ایرانیان و ... است.

کتاب سه جستار در شاهنامۀ فردوسی نوشته و تألیف دکتر مظفر احمدی در زمستان 1399 در قطع رقعی، جلد گالینور، 192 صفحه، توسط انتشارات اساطیر چاپ و منتشر شد.

گزارش: نیره حسین‌زاده