از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

جمشید، شاهی که خدا شد

دوازدهمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی در ساعت ۲۱:۰۰ دوشنبه ۴ اسفند‌ماه ۱۳۹۹ با حضور دکتر فرزاد قائمی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، شاهنامه‌پژوه و اسطوره‌شناس برگزار شد. دبیر نشست، محمد بیانی دانشجوی مقطع دکتری گرایش ادبیات حماسی بود.


دکتر قائمی در جلسۀ گذشته ابیاتی از داستان «جمشید» در شاهنامه را خوانده و شرح داده بود و در این نشست ادامۀ همان ابیات را قرائت کرده و توضیح داد. وی با اشاره به ظرایف و لطایف دستوری و نحوی ابیات سعی در روشن کردن برخی از ابهامات معنایی متن کرد و نظراتی بدیع در برخی موارد ارائه داد. دکتر قائمی با گذر از روساخت متن شاهنامه به ژرف‌ساخت این اثر پرداخت و در پی آن به اسطوره‌شناسی و شناخت آیین‌ها و ادیان ابتدایی نیز نقیبی زد و از این بین به مقایسۀ تطبیقی شخصیت جمشید با شخصیت «نمرود» پرداخت که وجه تشخص هر دوی این شخصیت‌ها غرور بسیار زیادشان در برابر خداوند است و از این نظر و برخی ابعاد دیگر باهم قابل مقایسه‌اند. دکتر قائمی با پیش رفتن در ابیات، دست به انطباق اشارات بیت‌ها با تقویم یزدگردی زد و از این رهگذر توضیحات بسیار ارزشمندی من‌باب این تقویم و کارکرد تقویم در ایام قدیم ارائه داد. وی در آخر با مطرح کردن مباحث بسیار مفیدی دربارۀ سنت نوروز و ریشه‌شناسی آیین‌ها و عبارات مربوط به آن، سخنان خود را به پایان رساند.

گزارش: زینب قدسی‌فر