از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

تاریخ بدن: اثر شایستۀ تقدیر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و قطب علمی فردوسی و شاهنامه در سی‌و‌هشتمین دورۀ جایزۀ کتاب سال


مراسم اهدای جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هرساله برگزار می‌شود. نویسندگان و پژوهشگران راه یافته به این دوره از جایزه در ده گروه کلی شامل: کلیات، فلسفه و روان‌شناسی، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم کاربردی، هنر، ادبیات و تاریخ و جغرافیا به رقابت می‌پردازند که گروه ادبیات این جایزه شامل زیر مجموعه‌های نقد ادبی، متون کهن، ادبیات زبان‌های دیگر و ادبیات عرب است. این مراسم با حضور رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح شنبه 2 اسفندماه 1399 برگزار شد.

کتاب دکتر سیدمهدی زرقانی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد در بین آثار شایستۀ تقدیر سی‌و‌هشتمین دورۀ جایزۀ کتاب سال به چشم می‌خورد. این کتاب با همکاری زهرا آقا‌بابایی‌خوزانی، امید ایزانلو، فاطمه جهانپور، حمید خادمی، محسن شرفایی و فرزانه فرخ‌فر به رشتۀ تحریر درآمده است. این اثر در زیر مجموعۀ نقد ادبی قرار می‌گیرد و پژوهشی دربارۀ ادبیات و جامعه‌شناسی است که به تماشا و تحلیل بازنمایی بدن در ژانر‌های مختلف؛ چه ادبی و چه غیر ادبی می‌پردازد. این کتاب توسط نشر سخن در سال 1398 و در 446 صفحه منتشر گردیده است.

گزارش: نیره حسین‌زاده