از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

سومین نشست شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی در خردسرای فردوسی


سومین جلسۀ شاهنامه‌خوانی خردسرای فردوسی، شامگاه 26 بهمن‌ماه 1399 از صفحۀ اینستاگرام این موسسۀ فرهنگی پخش شد. ابتدا دکتر طبسی ادامۀ ابیات از جلسۀ پیشین را قرائت کرد که از بیت 2427 دفتر چهارم چاپ دکتر خالقی مطلق بود. وی در ادامه به خوانش ابیاتی از بخش «گفتار اندر سیر شدن کیخسرو از پادشاهی» پرداخت. در این میان، ایشان به معنای لغوی و اصطلاحی برخی واژه‌ها و همچنین تلفظ باستانی آن‌ها اشاره کرد و در مورد مضامین ابیات توضیح داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور