از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

دومین نشست شاهنامه‌خوانی خردسرای فردوسی

نشستی دیگر از سلسله نشست‌های‌ شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی با عنوان «ز گفتار دهقان» شامگاه 19 بهمن‌ماه 1399 ساعت 20 از صفحۀ اینستاگرام خردسرای فردوسی پخش شد.


دکتر طبسی در آغاز برنامه، توضیحاتی از جلسۀ قبل بیان کرد و افزود که 800 بیت پایانی داستان کیخسرو در جلسات آینده ادامه خواهد یافت. وی به خوانش ابیات دفتر چهارم چاپ خالقی مطلق از بیت 323 پرداخت که ادامۀ داستانِ به‌ اسارت درآمدن گرسیوز و افراسیاب در دریاچۀ چیچست و کشته شدن آن‌ها توسط کیخسرو به خون‌خواهی سیاوش بود و در این میان، نکات مرتبط با ابیات را نیز توضیح داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور