از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

ز گفتار دهقان: آغاز سلسله نشست‌های شاهنامه‌خوانی در مؤسسۀ خردسرای فردوسی

شامگاه 12 بهمن‌ماه 1399 آغاز سلسله نشست‌های شاهنامه‌خوانی با خوانش دکتر حمید طبسی بود. یکشنبه‌های شاهنامه‌خوانی خردسرای فردوسی، هر هفته ساعت 20 ادامه خواهد یافت. دکتر حمید طبسی شاهنامه‌پژوه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات حماسی و اساطیر ایرانی است.


در ابتدای برنامه حامد مهراد، دانشجوی دکترای ادبیات حماسی دانشگاه فردوسی، از تشبیه شاهنامه به دماوند سخن گفت؛ اینکه شاهنامه در شکوه و عظمت مانند دماوند است اما هیچ‌گاه فکر صعود به دماوند را نداریم؛ همان‌گونه که شاهنامه، شناسنامۀ ملی ما است اما کم‌تر آن را می‌خوانیم و به همین دلیل از گذشته‌های دور تا کنون، شاهنامه در جمع و با جمع خوانده می‌شود. مهراد در ادامه، ضمن معرفی و ارائۀ بخشی از کارنامۀ علمی دکتر حمید طبسی از استاد محمدجعفر یاحقی، مدیر خردسرای فردوسی دعوت به سخنرانی کرد. دکتر یاحقی ضمن خیرمقدم گفتن به دوستداران شاهنامه و فردوسی و علاقه‌مندان به برنامه‌های خردسرای فردوسی و قطب علمی، بیان کرد که یکشنبه‌های شاهنامه‌خوانی در دوران پیش از شیوع کرونا در کتابخانۀ قطب علمی دانشگاه فردوسی برگزار می‌شد اما با همه‌گیری ویروس کرونا در کانال تلگرامی ادامه یافت و از 12 بهمن‌ماه در صفحۀ اینستاگرام خردسرا ادامه خواهد یافت. ایشان هم‌چنین آغاز شاهنامه‌خوانی در نیمۀ بهمن‌ماه را به فال نیک گرفت.


دکتر حمید طبسی 800 بیت پایانی داستان پادشاهی کیخسرو که با عنوان «گفتار اندر کشتن شاه کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز را» در شاهنامۀ ویرایش خالقی مطلق آمده است، برای آغاز شاهنامه‌خوانی انتخاب کرده بود و دلیل این انتخاب را هم کم‌تر پرداختن به داستان کیخسرو در نشست‌های شاهنامه‌خوانی عنوان کرد.

وی در ادامه خلاصه‌ای از داستان را بیان کرد سپس با لحنی حماسی، خوانشی استوار و صدایی رسا به خواندن ابیات و شرح آن‌ها پرداخت.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور