از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

آغاز نشست‌های مجازی شاهنامه‌خوانی قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد

 

 ادامۀ جلسات  مجازی خوانش و بررسی شاهنامه در قطب علمی ، با حضور آقای دکتر طبسی از روز یکشنبه دوم شهریورماه ۱۳۹۹  آغاز می‌شود. شایان ذکر است در این نشست به خوانش و بررسی بیت های ۴۵۰ تا ۴۹۵ داستان کاموس کشانی، دفتر سوم از دوره هشت جلدی شاهنامه چاپ دکترخالقی می‌پردازیم. فایل صوتی جلسه به همراه بیت‌های  داستان،  ساعت دو بعدازظهر و همزمان با آغاز جلسه در گروه و سپس در کانال تلگرامی شاهنامه‌دانی تقدیم مخاطبان خواهد شد .


ملوک براتی: مسئول گروه و کانال  شاهنامه‌دانی