از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

همه مرگ راییم پیر و جواناستاد عریز ما دکتر رضا اشرف‌زاده این روزها در فقدان همسر و همدم زندگی‌اش به سوگ نشسته است. این اندوه جانکاه را خدمت ایشان سوگباد می‌گوییم.

با آرزوی شکیبایی و پایندگی برای این استاد و همکار گرامی و درخواست آرامش برای روان آن عزیز از‌دست‌رفته از درگاه دادار دانا.

 

دکتر محمدجعفر یاحقی

مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه

دانشگاه فردوسی مشهد