از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

فرهنگ جغرافیایی شاهنامه


تعیین حدود جغرافیایی سرزمین‌هایی که نامشان در شاهنامه ذکر شده، از جمله پژوهش‌های ضروری و دشوار در این حوزه است که تا کنون چندین اثر هم در این‌باره منتشر شده و شاید مشهورترین آن‌ها، فرهنگ‌ شاهنامه‌: نام‌ کسان‌ و جای‌ها اثر حسین شهیدی مازندرانی باشد. یکی از تحقیقات تازه‌منتشرشده در این حوزه، فرهنگ جغرافیایی شاهنامه، تألیف فرهاد اصلانی و معصومه پورتقی است. این دو پژوهش‌گر هم‌چنین به‌تازگی فرهنگ مثل‌های شاهنامه را با عنوان داستان‌نامه منتشر کرده‌اند. ایشان آثاری چون ترجمۀ کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه از محمود امیدسالار و گردآوری بیت‌یاب شاهنامۀ تصحیح جلال خالقی مطلق را در کارنامۀ خود دارند.


معرفی کتاب: محمد بیانی