از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

برگزاری جلسۀ دفاع از رسالۀ دکتری فاطمه رضوی با عنوان «رشد و دگردیسی اندیشۀ وسعت مشرب در ادبیات دورۀ صفوی»

جلسۀ دفاع از رسالۀ فاطمه رضوی (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی) با حضور دکتر محمود فتوحی رودمعجنی (استاد راهنما)، دکتر جهانگیر مسعودی (استاد مشاور)، دکتر محمد تقوی و دکتر مریم صالحی‌نیا (استادان داور داخلی)، دکتر سعید شفیعیون (استاد داور مدعوّ) و دکتر فرزاد قائمی ( نمایندۀ تحصیلات تکمیلی) ساعت 10صبح روز چهارشنبه، 25 تیرماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.


رضوی در خطابۀ خود ابتدا دربارۀ وسعت مشرب توضیحاتی ارائه داد و گفت: این روزها جامعۀ ایرانی با مسائلی مختلف در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو است. از جملۀ موارد می‌توان به تعصبات نژادی و قومی، عدم تحمل و مدارا با دیگری، دین‌گریزی و مهاجرت نخبگان اشاره کرد. این در حالی است که جامعۀ ایرانی در تاریخ دیرین خود درگیر این موضوعات بوده و آن را به اشکال مختلف حل و فصل کرده است. یکی از اندیشه‌های راهگشا در این زمینه وسعت مشرب است که در ادبیات دورۀ صفوی شکل گرفت و از آن پس محل مناقشات سیاسی و ایدئولوژیک شد. وسعت مشرب در شمار مهم‌ترین اندیشه‌های ادبی قرن 10 تا 12هجری است. رضوی ضمن بیان نکاتی از رساله و تشریح سرفصل‌ها به بیان دستاوردهای نهایی آن نیز پرداخت.

در ادامه استادان داور به برخی ویژگی‌های ارزشمند رساله اشاره کردند؛ از جمله: معرفی وسعت مشرب به عنوان یک ژانر فرهنگی-ادبی ایرانی، منابع گستردۀ ارزشمند و ارجاعات عالی در متن. همچنین رضوی به پرسش‌های داوران نیز پاسخ داد و دکتر محمود فتوحی از نگاه تیزبینانه و نکات ارزندۀ استادان داور تشکر کرد.

در پایان جلسه با تصویب نمره توسط داوران و تعیین درجۀ عالی برای این رساله، فاطمه رضوی مؤفق به دریافت درجۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد شد.

 

تهیۀ گزارش: سمیّه کریمی‌پور