از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

پیام تسلیت دکتر محمدجعفر یاحقی به مناسبت درگذشت شاعر گران‌قدر خراسانی


کس اندر جهان جاودانه نماند

آقای رضا افضلی هم از این جهان رخت بربست. او مرد ادب و شعر و سال‌ها کتابدار کتابخانه دانشکده ادبیات بود.

این ضایعه را به خانواده ، دوستان و جامعه کتابداری دانشگاه سوکباد می‌گوییم.

دکتر محمدجعفر یاحقی
مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه
دانشگاه فردوسی مشهد