از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

هوالباقی


با دریغ بسیار آگاه شدیم خانم فائزه وزیرنژاد، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد به سوگ مادر نشسته‌اند. این واقعۀ دردناک را به ایشان و خانوادۀ محترمشان تسلیت عرض می‌کنیم. از پروردگار متعال غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از‌دست‌رفته و سلامتی و طول عمر باعزت برای خانم وزیرنژاد و خانواده محترم خواهانیم.

قطب علمی فردوسی و شاهنامه

دانشگاه فردوسی مشهد