از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

برگزاری مراسم بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی در خردادماه

دکتر محمدجعفر یاحقی، مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد از تغییر تاریخ برگزاری مراسم بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی خبر داد. وی در ادامه گفت این مراسم به جای ۲۵ اردیبهشت در ۵ و ۶ خردادماه، پس از عید فطر و به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.


شایان ذکر است سخنرانان این مراسم و عنوان سخنرانی‌های آنان به شرح زیر خواهد بود:

  -دکتر محمدجعفر یاحقی: سرفرازی سردیس‌ها و تندیس‌ها

- دکتر میرجلال الدین کزازی: کدیور و سیاهی

- دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور: پرده‌خوانی داستان‌های شاهنامه و خاستگاه مانوی آن

- دکتر بهمن نامور مطلق : تصویر شرارت و شقاوت در داستان‌های شاهنامه

- پرفسور آنا کراسناولسکا از لهستان: آغاز آشنایی مردم لهستان با شاهنامه

- دکتر حسن آبادی از سوئد: نگاره‌های ترجمه ترکی شاهنامه

- دکتر قطب الدین صادقی: جاودانگی فردوسی

- دکتر فرزاد قایمی: نگاهی دیگر به فرجام کار رستم

- دکتر فاطمه ماه‌وان: فتوکلاژ در نگاره‌های شاهنامه


شیوه و ساعت برگزاری این مراسم مجازی، به‌زودی اعلام خواهد شد.