از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

چاپ کتاب دلدادگی و خنیاگری در شاهنامه


دلدادگی و خنیاگری در شاهنامه اثری از حسن نصیری جامی است که به موضوع جذّاب عشق در شاهنامۀ فردوسی پرداخته است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «كتاب پيش روي شما از خوش‌ترين و سرخوش‌ترين بخش‌هاي شاهنامه سخن مي‌گويد، از داستان‌هاي دلدادگي و خنياگري. مي‌خواهد بگويد عظمتي به مانند «برافكندم از نظم كاخي بلند» از اين فصل و نواي دلجوي زندگي خالي نيست و دلاوري‌ها و دلدادگي‌ها در روي سكه پرارج حماسه‌اند و بسياري از داستان‌هاي بزرگ شاهنامه بن‌مايه‌اي در دلدادگي و خنياگري دارند. مي‌گويد كه قهرمانان نيز هر چند سخت و سترگند و دستي در منش‌هاي حماسي دارند اما در دنياي سيال مهر و عاطفه پايي لرزان دارند و گاه به سادگي دل مي‌بازند».