از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

پخش مستند چشمۀ خورشید ویژۀ استاد محمدجعفر یاحقی از شبکۀ چهار سیما

 مستند چشمۀ خورشید ویژۀ استاد محمدجعفر یاحقی دوشنبه ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۱ از شبکۀ چهار سیما پخش می‌شود.