از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

سخنراني علمي با موضوع : از غرب آمريكا تا شرق اروپا

 

قابل توجه استادان و دانشجويان گرامي

سخنراني علمي با موضوع :

از غرب آمريكا تا شرق اروپا

گزارش سفر به ونكوور (كانادا) و هلند، كنفرانس كراكف

( لهستان) و ايران شناسي در ورشو

با حضور :

دكتر محمد جعفر ياحقي، خانم فاطمه ماه وان و دكتر مكدالينا زبروسكا

( استاد دانشگاه ورشو)

زمان : سه شنبه 12/3/94 – ساعت 10

مكان : كتابخانه قطب علمي