از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

سخنراني مدير قطب علمي فردوسي و شاهنامه در استامبول

سخنراني مدير قطب علمي فردوسي و شاهنامه در استامبول

1

مدیر قطب علمی که به مناسبتی به استانبول رفته بود روزجمعه 19 دسامبر 2014 برابر با 28 آذر 1393 به دعوت بخش فارسی دانشگاه استانبول در این بخش حضور یافت و سخنرانی خود را در جمع استادان و دانشجویان رشته فارسی و ایرا ن شناسی دانشگاه مزبور با عنوان «فردوسی و جهان امروز » ایرادکرد و در پایان هم به پرسشهای حاضران پاسخ گفت. در این دیدار مذاکرات سودمندی در خصوص همکاریهای دانشگاهی به ویژه در مورد مبادله استاد و دانشجو صورت گرفت و متن تفاهم نامه ای هم آماده شد که پس از امضای طرفین برای اجرا به دو دانشگاه ابلاغ شود. دکتر یاحقی همچنین با مترجم شاهنامه که اخیراً کار ترجمه شاهنامه به ترکی را به پایان برده یعنی دکتر پروفسور نعمت ییلدرم استاد دانشگاه ارزروم هم مذاکراتی انجام داد و از ایشان برای شرکت در همایش بزرگداشت فردوسی در اردیبهشت ماه 1394 دعوت کرد.