از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

اعضای هیأت علمی

اعضاي هيات علمي قطب علمی

دکتر محمدجعفر یاحقی
 

مرتبه علمی: استاد 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

تلفن: داخلی ۳۳۶

وب سایت شخصی: http://ferdows.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 mohammad-jafar-yahaghi

_________________________________________________________ 

دکتر مهدخت پورخالقی
 

مرتبه علمی: استاد 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

دکتری، زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه

 

تلفن: داخلی ۳۶۹ 

وب سایت شخصی: http://dandelion.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید mahdokht-poorkhaleghichatroodi 

_________________________________________________________ 

 دكتر محمود فتوحي رود معجنی


مرتبه علمی: استاد 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

  

تلفن: داخلی ۲۷۸ 

وب سایت شخصی:  http://fotoohirud.profcms.um.ac.ir  

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

mahmood-fotoohi-rudmajani

_________________________________________________________ 

دكتر سيدمهدي زرقاني

 

مرتبه علمی: دانشیار 

تحصیلات:

 

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

تلفن: داخلی ۲۷۶ 

وب سایت شخصی: http://zarghani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   

 seyed-mahdi-zarghani

_________________________________________________________ 

دكتر محمد تقوي  

 

مرتبه علمی: دانشیار 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه  

دکتری، زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه

 

تلفن: داخلی ۳۳۲ 

وب سایت شخصی:http://taghavi.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

mohammad-taghavi 

_________________________________________________________ 

دکتر فرزاد قائمی

 

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

تلفن: داخلی ۲۶۵ 

وب سایت شخصی: http://ghaemi-f.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

  farzad-ghaemi

_________________________________________________________ 

دکتر مهدی مشکوه الدینی

 

 

مرتبه علمی:

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران

دكترا، زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران

 

تلفن: داخلی  

وب سایت شخصی: http://mehdidini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

mahdi-meshkatodini 

_________________________________________________________ 

دکترآیدنلو

 

مرتبه علمی:

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه

دکتری، زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه

 

تلفن: داخلی  

وب سایت شخصی: http://1111111.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

                        

 

_________________________________________________________